Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, năm học 2022-2023

Phát biểu tại hội nghị, TS. Hoàng Trung Học - Trưởng khoa nhấn mạnh: “Trong năm học 2022-2023, hoạt động Khoa học và công nghệ của sinh viên luôn được Khoa chú trọng phát triển, đặc biệt là về mặt chất lượng”.

TS Hoàng Trung Học - Trưởng khoa phát biểu

Khoa đã lựa chọn 04 đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn báo cáo trong hội nghị, đó là:

  1. “Định hướng giá trị đạo đức nghề tâm lý của sinh viên Khoa Tâm lý- giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục” do sinh viên Nguyễn Như Khánh Linh và sinh viên Nguyễn Minh Đức thực hiện.
  2. “Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho thành viên câu lạc bộ Nhà Tâm lý tương lai tại Học viện Quản lý giáo dục” do sinh viên Tạ Thu Ngọc thực hiện.
  3. “Ứng phó với cảm xúc âm tính trong hoạt động học tập của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục” do sinh viên Lê Ngọc Quỳnh thực hiện.
  4. “Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong tự học môn Triết học Mác- Lênin của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục” do sinh viên Trần Công Hiệp thực hiện.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua đã thu hút sự quan tâm của không chỉ những sinh viên năm cuối mà cả những sinh viên năm hai, năm ba. Điều này cho thấy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa Tâm lý - Giáo dục vẫn duy trì được thế mạnh từ các năm học trước, là sự quan tâm của sinh viên ngay từ những năm học đầu tiên.  Điều này thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc của sinh viên cũng như sự hỗ trợ sát sao của giảng viên trong khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.          

Giảng viên và các nhà khoa học góp ý cho nghiên cứu của sinh viên

Mặc dù mới bước đầu tập nghiên cứu, nhưng các bạn sinh viên đã rất nỗ lực hoàn thiện công trình nghiên cứu với kết quả xếp loại từ mức Tốt trở lên. Trong đó, đề tài nghiên cứu của sinh viên Lê Ngọc Quỳnh đạt điểm xuất sắc và đại diện cho Khoa tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Sinh viên Lê Ngọc Quỳnh báo cáo kết quả nghiên cứu

Nói về ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học, đa số sinh viên trong khoa đều đồng tình rằng: Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên đã biết liên hệ, vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá các hiện tượng tâm lý trong thực tiễn, rèn luyện được nhiều kỹ năng như: Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng làm việc độc lập cũng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận diện và xác định vấn đề … Đây là một trong những yếu tố giúp tạo nên thành công của sinh viên trong học tập và cuộc sống.

Khoa Tâm lý - Giáo dục