Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024

Ngày 25.8.2023 Học viện long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Tới dự Hội nghị có đẩy đủ các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban Giám đốc, Hội đồng trường Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện, cán bộ, viên chức, người lao động và đại diện học viên, sinh viên Học viện đến chúc mừng Hội nghị. Tại Hội nghị, TS Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc phụ trách Học viện đã báo cáo những kết quả công tác mà Học viện đã thực hiện được trong năm học 2022 -2023, chỉ rõ những khó khăn, thách thức của Học viện trong năm học mới trên cơ sở đó xác định, triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024 là: Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản trị Học viện; Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác tuyển sinh; Kiện toàn và tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn  hóa đội ngũ giảng viên, viên chức hành chính; Thu hút các nguồn lực đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Học viện; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Học viện; Tăng cường công tác truyền thông của Học viện;

TS Phan Hồng Dương,Phó Giám đốc phụ trách Học viện Quản lý giáo dục đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2023-2024

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục

Dưới đây là hình ảnh về Hội nghị: