Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 14/3/2023 Ban thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 107-KH-ĐUK về việc “ Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cuộc thi do Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Tạp chí cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-ĐUK của Đảng ủy Khối và Công văn số 571-CV-ĐUB ngày 10/4/2023 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục. Đảng ủy Học viện phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Học viện quản lý giáo dục trân trọng thông báo Thể lệ cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục được biết và tham gia cuộc thi.

Xem tại đây File: "Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"