Lãnh đạo Học viện gặp mặt LHS Lào đầu năm học 2013-2014

Năm học 2013-2014, Bộ GD-ĐT giao Học viện tiếp nhận 08 LHS nước CHDCND Lào sang học chuyên ngành QLGD. Nếu tính cả số LHS đang theo học từ 2012-2013, Học viện hiện có tổng số 13 LHS, trong đó có 05 LHS theo học trình độ cử nhân và 08 LHS theo học trình độ Thạc sỹ chuyên ngành QLGD.
Ngày 13/9/2013, nhân dịp đầu năm học mới 2013-2014, Ngài Bun Thắt, Tham tán Văn hóa - Giáo dục, ĐSQ nước CHDCND Lào tại Hà Nội, Lãnh đạo Học viện cùng đại diện một số đơn vị: Văn phòng, Phòng HTQT&PTDA, Đào tạo, Công tác HSSV, Trung tâm đào tạo SĐH & Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL đã có buổi gặp mặt LHS. Trong buổi gặp mặt, Ngài Tham tán Văn hóa – Giáo dục phát biểu đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Học viện trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KH-KT, văn hóa, giáo dục cho Lào và mong muốn trong thời gian tới, Học viện tiếp nhận nhiều hơn nữa cán bộ của Lào sang học QLGD; đồng thời Ngài Tham tán căn dặn các LHS chuyên cần học tập, chấp hành nghiêm Luật pháp của Việt Nam và các qui định của Học viện.
Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo Học viện đề nghị các đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ đối với LHS theo các qui định hiện hành; quan tâm và tạo điều kiện tốt hơn nữa tại nơi ăn ở, sinh hoạt của LHS; đồng thời, giúp đỡ LHS cố gắng vượt mọi khó khăn để đạt kết quả học tập cao nhất.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình và thắm tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo Học viện gặp mặt LHS Lào đầu năm học 2013-2014