Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục chúc Tết các thân nhân gia đình Thương binh, Liệt sĩ; các cán bộ cựu giáo chức, sinh viên và viên chức, người lao động của Học viện

Đây là hoạt động giàu ý nghĩa , được Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục quan tâm, duy trì thường niên nhằm tăng cường tính gắn kết với cộng đồng cũng như phát huy những truyền thống nhân văn, tốt đẹp của dân tộc.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chúc Tết các thân nhân các gia đình Thương binh, Liệt sĩ; các cán bộ cựu giáo chức, sinh viên và viên chức, người lao động của Học viện

PGS.TS. Trần Hữu Hoan và TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chúc Tết Hội Cựu giáo chức

Một số hình ảnh