LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và tổ chức đào tạo sau đại học năm 2023, ngày 28/12/2023 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo tiến sĩ và thạc sỹ năm 2023.

Đến dự Lễ Khai giảng khóa đào tạo sau đại học năm 2023, có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Hội đồng trường, các khoa, phòng và các giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học của Học viện đặc biệt là sự có mặt của 06 nghiên cứu sinh, 71 học viên thạc sĩ (trong đó có 11 học viên là Lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) vừa trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2023.

Trong Lễ Khai giảng TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, thay mặt cho lãnh đạo và tập thể sư phạm của Học viện đã phát biểu và chúc mừng các nghiên cứu sinh, học viên cao học đã trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Học viện và mong muốn trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện các nghiên cứu sinh, học viên cao học sẽ thu hoạch được nhiều tri thức, kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các vấn đề khác trong lĩnh vực phát triển giáo dục nói chung để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của mình.

TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, thay mặt cho lãnh đạo và tập thể sư phạm của Học viện đã phát biểu chúc mừng

Thay mặt cho các nghiên cứu sinh và học viên thạc sĩ năm 2023 của Học viện, Học viên thạc sĩ K27 chuyên ngành Quản lý giáo dục phát biểu, sẻ quyết tâm học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động giao dục khác của Học viện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt được kết quả cao trong học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Học viên thạc sĩ K27 chuyên ngành Quản lý giáo dục phát biểu

Một số hình ảnh buổi Lễ: