Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

ĐỀ CỬ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2023

Nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Học viện Quản lý giáo dục triển khai kế hoạch xét chọn và đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 theo hướng dẫn của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Công văn số 2275/ĐCT-UBGT ngày 14/8/2023 và Công văn số 4608/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian các cá nhân, đơn vị gửi hồ sơ đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 gửi về Học viện Quản lý giáo dục (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước ngày 25/9/2023. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023