Thông tin bế mạc khóa bồi dưỡng tư vấn du học

Thực hiện Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Bộ GD&ĐT giao cho Học viện QLGD ban hành tại Quyết định số 2842/2013/QĐ -BGDĐT ngày 05/8/2013.
Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 28/10/2013 Học viện đã tiến hành mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho các học viên của các cơ sở thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Bắc khoá học có 141 học viên của 102 cơ sở tư vấn du học. Khoá học đã được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo chương trình qui định của Bộ GD&ĐT. Kết thúc khóa học 125 học viên đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ. Tại buổi lễ bế mạc khoá học PGS.TS Trần Ngọc Giao Giám đốc Học viện QLGD đã đánh giá cao sự thành công khoá học đồng thời cảm ơn Cục Đào tạo với Nước ngoài, Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ cho Học viện. Trong thời gian tới, vào ngày 25 tháng 11 năm 2013 Học viện sẽ tiếp tục tiến hành mở lớp bồi dưỡng tư vấn du học khóa 2 tại Học viện và hy vọng sẽ thu hút được sư tham gia đồng đảo của cán bộ tư vấn du học tại các cơ sở.

Thông tin bế mạc khóa bồi dưỡng tư vấn du họcThông tin bế mạc khóa bồi dưỡng tư vấn du học