Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

Học sinh trong toàn quốc đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức tuyển sinh

a, Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo các tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Xét tuyển trên nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ)

- Cách tính điểm xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm học tập THPT để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục cụ thể như sau:  Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên

- Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thí sinh cần khai báo, đăng ký theo đúng hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh không đăng ký trên hệ thống thì không được đưa vào thực hiện danh sách xét tuyển để thực hiện quy trình xét tuyển.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước cần nộp bản photo công chứng Học bạ về Học viện Quản lý giáo dục theo địa chỉ Phòng 106 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước 17h00 ngày 20/7/2023 bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c, Tuyển thẳng

- Theo lịch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học viện tuyển thẳng vào tất cả các ngành đối với các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2023 của Học viện.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Mã trường: HVQ

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 720, trong đó cụ thể các ngành như sau:

- Ngành Quản lý giáo dục: 250

- Ngành Quản trị văn phòng: 150

- Ngành Kinh tế: 140

- Ngành Tâm lý học giáo dục: 130

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 50

a, Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Quản lý giáo dục

7140114

150

A00, A01, C00, D01

2

Ngôn ngữ Anh

7220201

30

A01; D01; D10; D14

3

Kinh tế

7310101

85

A00, A01, D01, D10

4

Tâm lý học giáo dục

7310403

80

A00, B00, C00, D01

5

Quản trị văn phòng

7340101

90

A00, A01, C00, D01

- Các ngành tuyển sinh không có chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển khi xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

b, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét tuyển theo Học bạ THPT)

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

 
 

1

Quản lý giáo dục

7140114

100

 

2

Ngôn ngữ Anh

7220201

20

 

3

Kinh tế

7310101

55

 

4

Tâm lý học giáo dục

7310403

50

 

5

Quản trị văn phòng

7340101

60

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng

- Các điêu kiện xét tuyển theo quy định và lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Học viện.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ THPT):

+ Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (Học kỳ 1 năm lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18,0 điểm trở lên.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, thêm yêu cầu điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 mỗi kỳ trở lên.

6. Thời gian, hình thức đăng ký:

- Đăng ký xét tuyển đợt 1:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của Học viện. Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

+ Thời gian: Từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước cần nộp bản photo công chứng Học bạ và phiếu thông tin xét tuyển (có mẫu kèm theo) về Học viện Quản lý giáo dục theo địa chỉ Phòng 106 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước 17h00 ngày 20/7/2023 bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Các thí sinh này vẫn phải thực hiện đăng ký trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Nếu thí sinh không đăng ký thì sẽ không thực hiện xét tuyển. Thí sinh có đăng ký trên hệ thống nhưng không nộp bản photo Học bạ công chứng về Học viện thì sẽ không có dữ liệu để xét tuyển, đối với các trường hợp này Học viện Quản lý giáo dục không xét và coi như thí sinh không trúng tuyển vào Học viện.

- Đăng ký xét tuyển đợt bổ sung

Học viện đăng tải thông tin cụ thể các đợt tuyển sinh trên tại trang thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ: https://naem.edu.vn

7. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

Địa chỉ website của Học viện: http://naem.edu.vn

Trang thông tin tuyển sinh: http://dt.naem.edu.vn

Fanpage Học viện: https://www.facebook.com/naem.edu.vn/

Fanpage Tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinh.naem

Điện thoại: 0243.664.8719 (trong giờ hành chính)