Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục thông tuyển sinh đại học dự kiến năm 2023 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

Học sinh trong toàn quốc đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định chung

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh

 

STT

Mã ngành

Ngành học

Phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến: 720

Phương thức 1:

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với các tổ hợp môn

- Mã phương thức 100

- 60% chỉ tiêu

Phương thức 2:

- Kết quả học tập bậc THPT

- Mã phương thức: 200

- 40% chỉ tiêu

1

7140114

Quản lý giáo dục

A00, A01, C00, D01

- Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên

 

- Điểm xét tuyển Học bạ không bao gồm điểm ưu tiên đạt từ 18,0 điểm trở lên

 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, thêm yêu cầu điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0/mỗi kỳ trở lên

190

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01; D01; D10; D14

50

3

7310101

Kinh tế

A00, A01, D01, D10

160

4

7310403

Tâm lý học giáo dục

A00, B00, C00, D01

160

5

7340101

Quản trị văn phòng

A00, A01, C00, D01

160