Tin hoạt động Seminar của Ban chuyên gia, Học viện Quản lý giáo dục.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của ban chuyên gia, hiện nay các sinh hoạt seminar đã đi vào nề nếp, mỗi tháng tổ chức 02 seminar. Các nội dung thảo luận đều hướng tới chủ đề đổi mới quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
Trong tháng 3,4 và đầu tháng 5/2013, Ban chuyên gia đã tổ chức 04 seminar với các chủ đề sau:
1. Seminar số 1: Từ xã hội công nghiệp đến xã hội tri thức, từ xã hội tri thức đến xã hội minh triết và minh triết giáo dục
2. Seminar số 2: Xây dựng nền tảng tri thức nghề nghiệp trong đào tạo cán bộ quản lý giáo dục.
3. Seminar số 3: Tư tưởng giáo dục Của Khổng Tử
4. Seminar số 4: Phác thảo giải pháp đổi mới quản lý giáo dục
Báo cáo viên của các seminar là thành viên Ban chuyên gia, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.
Seminar đã thu hút nhiều đại biểu là các nhà khoa học là thành viên Ban chuyên gia về phát triển nghiên cứu khoa học của Học Viện, một số đại biểu từ  các trường đại học, trường phổ thông, giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện và một số  học viên Cao học của Học Viện.

Tin hoạt động Seminar của Ban chuyên gia, Học viện Quản lý giáo dục.

Thông tin cụ thể về các seminar đã thực hiện trong thời gian qua xin xem chi tiết File đính kèm theo.