Xê-mi-na khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo cấp khoa”

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở các trường đại học đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số trong các trường đại học hiện nay.

Nhằm tạo diễn đàn cho các giảng viên, viên chức Học viện QLGD được trao đổi, tìm hiểu sâu rộng hơn nữa về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo cấp khoa, chiều ngày 30/8/2023, Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục đã phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức buổi xê-mi-na khoa học với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo cấp khoa, do ThS. Phan Văn Tiến (Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông) báo cáo. Đến dự buổi xê-mi-na có đại diện lãnh đạo Học viện QLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên, viên chức của Học viện QLGD.

Nội dung chính của xê-mi-na tập trung trao đổi, thảo luận về xây dựng một phần mềm ứng dụng giúp cho việc quản lý và điều hành hoạt động đào tạo cấp Khoa (trường hợp khoa CNTT và TT) như: Quản lý thông tin: giảng viên, bộ môn; Quản lý giờ dạy, khoa học của giảng viên; Quản lý học phần, lớp học phần, học kỳ/năm học; Quản lý các hoạt động đào tạo: thực tập 1, thực tập 2 và đồ án tốt nghiệp. Buổi xê-mi-na diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã thu hút được sự quan tâm, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” chính là thông điệp cuối cùng của buổi xê-mi-na, với mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành trường đại học nói chung và quản lý đào tạo cấp Khoa nói riêng.

Một số hình ảnh tại buổi Xê-mi-na:

TS. Phan Hồng Dương - Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu tại Xê-mi-na

 

ThS. Phan Văn Tiến trình bày báo cáo

Các ý kiến trao đổi thảo luận tại buổi xê-mi-na

GS.TS. Phạm Quang Trung trao đổi trong buổi Xê-mi-na

Trao đổi thảo luận tại buổi Xê-mi-na

Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục.