Tin tức

Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Ngày 22/7, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT năm 2024. Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông báo V/v mở lớp đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học K36

Thông báo V/v mở lớp đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học K36

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC_ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC_ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 vào Học viện Quản lý giáo dục

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 vào Học viện Quản lý giáo dục

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024