Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Hãy nghĩ ngược lại và làm khác đi”

Đó là tinh thần của quyển sách lì xì đầu năm mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng cho cán bộ công chức, viên chức Bộ TT&TT trong buổi gặp gỡ đầu Xuân Qúy Mão.

Hội nghị Viên chức, Người lao động Học viện Quản lý giáo dục năm học 2022- 2023

Ngày 22/12/2022, Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2022- 2023.

Tọa đàm “Định hướng chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục trog bối cảnh tự chủ đại học”

Vừa qua, Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Định hướng chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục trog bối cảnh tự chủ đại học”.