Tin tức

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Nhiều thay đổi trong việc công nhận văn bằng do nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Nhiều thay đổi trong việc công nhận văn bằng do nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024

Hội nghị tập huấn Quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hội nghị tập huấn Quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

TỌA ĐÀM: ĐỌC SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ - NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TỌA ĐÀM: ĐỌC SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ - NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC