Tin tức

Hội nghị Sơ kết Công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Vừa qua, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Học viện Quản lý giáo dục làm việc với Trung tâm SEAMEO CELLL về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà trường

Ngày 13/7/2022, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có buổi làm việc với TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO (SEAMEO CELLL), Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương hướng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà trường.

Sinh viên Học viện Quản lý giáo dục tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2022

Ngày 11/7/2022, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho đối tượng là sinh viên khóa 13, 14 thuộc Học viện.

Sinh hoạt Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục”

Ngày 29/6/2022, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Nâng cao chất lượng các Chi bộ trực thuộc.

Tập huấn Lực lượng tự vệ Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 27/6/2022, Ban Chỉ huy Quân sự Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận Thanh Xuân Khai mạc đợt Tập huấn lực lượng tự vệ của Học viện.