Tin tức

Kết quả thi của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học năm 2013

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả thi hết học phần của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du . Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây

Trung cấp, cao đẳng nghề có thể học liên thông lên Đại học

Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng nghề có thể được học liên thông lên trình độ cao hơn và nhận bằng chính quy sau khi hoàn thành quá trình học.

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010

Thông báo: "Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010"

Khai mạc các lớp bồi dưỡng CBQL và NVSP

Trung tâm bồi dưỡng Nhà giáo và CBQL, Học viện Quản lý giáo dục.Khai mạc các lớp bồi dưỡng CBQL và NVSP