Hoạt động khoa học của SV

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Tháng 7/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Khoa Tâm lý- giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021

Vừa qua, Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học dành cho các bạn sinh viên của Khoa bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Đây là cơ hội cho các em sinh viên rèn luyện về tư duy, phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như các kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai.

Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Ngày 22/6/2021, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tạo sân chơi cho các em sinh viên của khoa tham gia làm quen, học hỏi và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Diễn đàn trao đổi học thuật dành cho các học viên, nghiên cứu sinh của Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 29/12/2020, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị khoa học thường niên dành cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Khoa quản lý tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2011, khoa Quản lý có 09 nhóm sinh viên được giao đề tài nghiên cứu. Trong 2 ngày 12 tháng 4 và 16 tháng 4 năm 2012, Khoa đã thành lập các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.