Hoạt động khoa học của SV

Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên các trường đại học

Ngày 17/12/2010, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh giai đoạn 2006-2010; có nhiều bài tham luận được đánh giá cao về giá trị khoa học với sự tham gia thảo luận sôi nổi của đông đảo các đại biểu tham dự.

Tin hoạt động NCKH của sinh viên

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-HVQLGD ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên và thành lập Ban tổ chức Hội thảo, ngày 27 tháng 11 năm 2010, tại Giảng đường 7, Nhà A2, Học viện Quản lý giáo dục, Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các Khoa: Quản lý, Giáo dục, Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2010.