Tin tức

Thông báo V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục năm 2024

Thông báo V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục năm 2024

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, ngành Quản trị trường phổ thông năm 2024

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, ngành Quản trị trường phổ thông năm 2024

Thông báo V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự bị cao học năm 2024 ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông

Thông báo V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự bị cao học năm 2024 ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo vê việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học năm 2024

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo vê việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học năm 2024