Tin tức

Học viện quản lý giáo dục trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 01 năm 2023

Học viện quản lý giáo dục trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 01 năm 2023

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024

Về việc thăm dò dư luận đối với ứng viên đề nghị xét chọn " Nhà giáo tiêu biểu năm 2023"

Về việc thăm dò dư luận đối với ứng viên đề nghị xét chọn " Nhà giáo tiêu biểu năm 2023"

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học K33

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học K33

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục