Tin tức

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục (Bổ sung)

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục (Bổ sung)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thông báo V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Thông báo V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Thông báo mở lớp Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học K32

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo vê việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học K32