Tin tức

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục (Bổ sung)

Quyết định về công khai ngân sách của Học viện Quản lý giáo dục (Bổ sung)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương