Tin tức

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011

Hội đồng tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả TSĐH năm 2011

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Quản lý giáo dục

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo (nay là Học viện Quản lý giáo dục) 01/10/1976 – 01/10/2011, đồng thời nhằm khẳng định vai trò và vị thế của nhà truờng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam- nhìn từ góc độ quản lý”.