Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên lần thứ I

Để thực hiện nhiệm vụ thường niên về hoạt động khoa học và công nghệ; thiết thực kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương (nay là Học viện Quản lý giáo dục) và 5 năm thành lập Học viện Quản lý giáo dục; đồng thời, khẳng định năng lực khoa học của sinh viên Học viện, lãnh đạo Học viện đã có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ nhất (dự kiến vào trung tuần tháng 5 năm 2011).

Thông tin về khóa bồi dưỡng hiệu trưởng đại học, cao đẳng 2010

Thông tin về khóa bồi dưỡng hiệu trưởng đại học, cao đẳng 2010

Chương trình thạc sỹ CNTT cấp bằng Anh quốc

Đây là chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị cao cấp về công nghệ thông tin ở bậc sau đại học đầu tiên của Anh tại Việt Nam .

Kết quả thi của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học năm 2013

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả thi hết học phần của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du . Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010

Thông báo: "Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010"