Tin tức

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010

Thông báo: "Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010"

Khai mạc các lớp bồi dưỡng CBQL và NVSP

Trung tâm bồi dưỡng Nhà giáo và CBQL, Học viện Quản lý giáo dục.Khai mạc các lớp bồi dưỡng CBQL và NVSP