Sinh viên
Thêm một chứng chỉ tiếng Anh mới được Bộ GD&ĐT công nhận

Thêm một chứng chỉ tiếng Anh mới được Bộ GD&ĐT công nhận

Thêm một chứng chỉ tiếng Anh mới được Bộ GD&ĐT công nhận

Chủ tịch nước nhắn nhủ sinh viên Việt Nam, nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia trong tương lai

Chủ tịch nước nhắn nhủ sinh viên Việt Nam, nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia trong tương lai

Chủ tịch nước nhắn nhủ sinh viên Việt Nam, nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia trong tương lai

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023-2024

Lễ Tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lễ Tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Tối ngày 10/10, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.