Sinh viên
Thủ tục hành chính cho công tác HSSV

Thủ tục hành chính cho công tác HSSV

Mẫu đơn sử dụng cho các thủ tục liên quan đến Sinh viên tại Học viện:

Mở tài khoản thư cho toàn bộ sinh viên

Mở tài khoản thư cho toàn bộ sinh viên

Kể từ tháng 9/2008 toàn bộ các sinh viên khóa 1 và 2 của Học viện Quản lý giáo dục sẽ được cung cấp tài khoản thư có dạng như sau.

Tin tức

Tin tức

Ngày 7.9. 2009, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa mới: Sinh viên khóa III của Học viện.