Sinh viên
Lộ diện hoa khôi Học viện Quản lý giáo dục

Lộ diện hoa khôi Học viện Quản lý giáo dục

Vừa qua, danh hiệu Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Học viện Quản lý giáo dục - MISS NAEM 2023 đã lộ diện.

Kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng TNĐH

Kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng TNĐH

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui đợt 1 (2007-2011).

Thủ tục hành chính cho công tác HSSV

Thủ tục hành chính cho công tác HSSV

Mẫu đơn sử dụng cho các thủ tục liên quan đến Sinh viên tại Học viện: