Tin tức

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đợt bổ sung vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đợt bổ sung vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông báo V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Tân sinh viên Học viện Quản lý giáo dục nhập học năm 2023

Tân sinh viên Học viện Quản lý giáo dục nhập học năm 2023

Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”