Tin tức

Cấp chứng chỉ hành nghề để ngăn hiện tượng "nhà giáo tự xưng"

Cấp chứng chỉ hành nghề để ngăn hiện tượng "nhà giáo tự xưng"

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Công bố quyết định công nhận Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục

Công bố quyết định công nhận Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục

Tri ân viên chức về hưu và công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Tri ân viên chức về hưu và công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.