Học viện Quản lý giáo dục ký kết thỏa thuận hợp tác với SEAMEO CELLL về đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 20/7/2022, Học viện Quản lý giáo dục và Trung tâm SEAMEO CELL (Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của các quốc gia Đông Nam Á) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

 

Học viện Quản lý giáo dục ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm SEAMEO CELL về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Tham dự buổi Lễ ký kết có GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số đơn vị thuộc Học viện Quản lý giáo dục và Trung tâm SEAMEO CELL.

TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc SEAMEO CELLL

Phát biểu tại Lễ ký kết, TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL khẳng định ý nghĩa của công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với sự phát triển giáo dục và đào tạo. Trung tâm SEAMEO CELLL được giao nhiệm vụ phối hợp xây dựng mạng lưới các trường đại học có uy tín trong nước về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; cùng phối hợp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và đào tạo; nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục; tổ chức các Hội thảo Khoa học Quốc tế; thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các nước trong khu vực Đông Nam Á, góp phần phát triển và đưa nền giáo dục nước nhà hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đánh giá cao những đề xuất hợp tác do tổ chức SEAMEO CELLL đề xuất. Giáo sư giới thiệu với đại diện SEAMEO CELLL về Học viện Quản lý giáo dục, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cho ngành giáo dục, đồng thời khẳng định mong muốn hợp tác với tổ chức SEAMEO CELLL nhằm phát triển chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như vị thế của Học viện Quản lý giáo dục.

 

Hình ảnh Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Thạch Thảo