Hội nghị Sơ kết Công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Vừa qua, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; các đồng chí trong đảng ủy Học viện cùng toàn thể Đảng viên là cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đọc báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Học viện đã luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác Đảng năm 2022 và các chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên phát động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 06 tháng cuối năm 2022, mỗi cán bộ Đảng viên Học viện Quản lý giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

TS. Phan Hồng Dương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Một số báo cáo tham luận của đại diện các Chi bộ

Thạch Thảo