Tin tức

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Quản lý giáo dục

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo (nay là Học viện Quản lý giáo dục) 01/10/1976 – 01/10/2011, đồng thời nhằm khẳng định vai trò và vị thế của nhà truờng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam- nhìn từ góc độ quản lý”.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên lần thứ I

Để thực hiện nhiệm vụ thường niên về hoạt động khoa học và công nghệ; thiết thực kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương (nay là Học viện Quản lý giáo dục) và 5 năm thành lập Học viện Quản lý giáo dục; đồng thời, khẳng định năng lực khoa học của sinh viên Học viện, lãnh đạo Học viện đã có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ nhất (dự kiến vào trung tuần tháng 5 năm 2011).

Lãnh đạo HV thăm và kiểm tra công tác thực tập của SV K 1và 2 khoa giáo dục

Ngày 9/3/2011, theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên các khóa 1 và 2 Khoa Giáo dục, PGS.TS. Lê Phước Minh trưởng ban chỉ đâọ thực tập tốt nghiệp của sinh viên Học viện xuống thăm và kiểm tra công tác thực tập tốt nghiệp năm học 2010 – 2011 tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Cùng đi với Phó Giám đốc có TS. Trần Thị Minh Hằng – Trưởng Khoa Giáo dục và một số cán bộ của Học viện và Khoa Giáo dục.

Lãnh đạo HV thăm và kiểm tra công tác thực tập của SV K 1và 2 khoa giáo dục

Ngày 9/3/2011, theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên các khóa 1 và 2 Khoa Giáo dục, PGS.TS. Lê Phước Minh trưởng ban chỉ đâọ thực tập tốt nghiệp của sinh viên Học viện xuống thăm và kiểm tra công tác thực tập tốt nghiệp năm học 2010 – 2011 tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Cùng đi với Phó Giám đốc có TS. Trần Thị Minh Hằng – Trưởng Khoa Giáo dục và một số cán bộ của Học viện và Khoa Giáo dục.