Tin tức

Tin hoạt động Seminar của Ban chuyên gia, Học viện Quản lý giáo dục.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của ban chuyên gia, hiện nay các sinh hoạt seminar đã đi vào nề nếp, mỗi tháng tổ chức 02 seminar. Các nội dung thảo luận đều hướng tới chủ đề đổi mới quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Mở lớp bồi dưỡng CBQL Mầm non K21 tại Học viện QLGD

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm học 2012–2013, Học viện Quản lý giáo dục triển khai mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non K21 tại Học viện Quản lý giáo dục.

Thành lập Ban chuyên gia về phát triển Nghiên cứu Khoa học

Ngày 22 tháng 2 năm 2013, Giám đốc học viện Quản lý giáo dục đã ra quyết định số 78/QĐ-HVQLGD về việc Thành lập Ban chuyên gia về phát triển Nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục.

Kỷ niệm 5 năm thành lập Viện NCKH Quản lý giáo dục

Ngày 09/1/2011, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Viện (09/01/2008- 09/01/2013).