Đào tạo

Hội nghị khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2021

Ngày 31/12/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thành công Hội nghị khoa học dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022.

Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 4, khóa 5 ngành Công nghệ thông tin

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông báo số 27/TB-HVQLGD ngày 14/01/2022 về việc thời hạn nộp lưu chiểu luận văn thạc sĩ của học viên khóa 4 (2018-2020), khóa 5 (2019-2021) ngành Công nghệ thông tin