Đào tạo

icon__look.png

Thông báo vv tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình năm 2022-2023

xem thêm
icon__look.png

Thông báo V/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viện cao học khoá 25 ngành Quản lý giáo dục

xem thêm
icon__look.png

Thông báo V/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viện cao học khoá 10 ngành Tâm lý học lâm sàng

xem thêm
icon__look.png

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo thạc sĩ

xem thêm
icon__look.png

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, ngành Quản trị trường phổ thông năm 2023

xem thêm

Đối tác