Đào tạo

icon__look.png

Thông báo nộp Lưu chiểu luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục khóa 25 và ngành Tâm lý học lâm sàng khóa 10

xem thêm
icon__look.png

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Xuân Nhâm

xem thêm
icon__look.png

TOÀN VĂN LUẬN ÁN SAU BẢO VỆ CẤP HỌC VIỆN VÀ QĐ THÀNH LẬP HĐ CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS DAVISOUK NOYNALY

xem thêm
icon__look.png

Công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Trọng Đông trước hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

xem thêm
icon__look.png

Thông báo V/v nộp luận văn thạc sĩ của Học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

xem thêm

Đối tác