Đào tạo

icon__look.png

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp luận văn của học viên K24 ngành Quản lý giáo dục

xem thêm
icon__look.png

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC - NCS LÊ THANH NGA

xem thêm
icon__look.png

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục năm 2022

xem thêm
icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục - NCS Lê Thị Thu Trang

xem thêm
icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Trần Thị Thơm

xem thêm

Đối tác