tin tức nổi bật

Đào tạo

icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Trần Thị Thơm

xem thêm
icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Cảnh Toàn

xem thêm
icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Thị Huyền Trang

xem thêm
icon__look.png

Thông báo gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học khóa 23 ngành Quản lý giáo dục (lần 2)

xem thêm
icon__look.png

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

xem thêm

Đối tác