Đào tạo

icon__look.png

Thông tin toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Văn Hát

xem thêm
icon__look.png

Thông báo v/v Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên khóa 8, 9 (2020-2022) ngành Tâm lý học lâm sàng

xem thêm
icon__look.png

Thông báo v/v thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2022

xem thêm
icon__look.png

Thông báo v/v thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên (2020-2022) khoá 24 ngành Quản lý giáo dục

xem thêm
icon__look.png

Thông báo v/v tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2022

xem thêm

Đối tác