Văn bản, quy định

VB Hội Đồng Học viện Ban Hành

3 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Tải file Dung lượng Tải/ Xem
1 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 23/03/2023 11:09 download 759.9 KB
2 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 23/03/2023 11:10 download 4.1 MB
3 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 23/03/2023 11:10 download 6.1 MB