Văn bản, quy định

Báo cáo 3 công khai

4 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Tải file Dung lượng Tải/ Xem
1 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021 25/10/2023 08:38 download 9.2 MB
2 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018 12/10/2023 13:15 download 3.2 MB
3 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019 25/10/2023 08:04 download 3.2 MB
4 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 25/10/2023 08:04 download 5.6 MB