Tin tức

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục triển khai bồi dưỡng module 03 “Quản trị tài chính nhà trường phổ thông” cho các Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông trên cả nước

Ngày 12/12/2020, Học viện Quản lý giáo dục chính thức Khai mạc đợt bồi dưỡng Module 03 “Quản trị tài chính nhà trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” tại thành phố Đà Nẵng cho học viên là các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phổ thông các tỉnh miền Trung trong khuôn khổ chương trình ETEP.

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ Giám đốc, Phó Giám đốc của 08 Sở Giáo dục và Đào tạo phía Bắc

Ngày 11/12/2020, Học viện Quản lý giáo dục Khai mạc khóa bồi dưỡng cho đội ngũ Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ thuộc nguồn quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc thuộc 08 Sở Giáo dục và Đào tạo phía Bắc.

Hơn 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông cả nước bước vào đợt bồi dưỡng module 03 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP

Từ ngày 04/12/2020, hơn 4000 Hiệu trưởng/ Hiệu phó các trường phổ thông trên cả nước chính thức bước vào đợt bồi dưỡng Module 03 với nội dung “Quản trị tài chính trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đội ngũ chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục tham dự chương trình bồi dưỡng về phát triển tài liệu thuộc Chương trình ETEP

Từ ngày 28-30/11/2020, Ban quản lý Chương trình ETEP tổ chức tập huấn cho giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục về phát triển tài liệu module 05 đến 09 chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

“Chiến dịch” bồi dưỡng về Quản trị nhân sự cho hơn 1100 Hiệu trưởng/Hiệu phó cơ sở giáo dục phổ thông miền Nam

Ngày 07/11/2020, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khai mạc đợt bồi dưỡng đầu tiên Module 02 “Quản trị nhân sự trường phổ thông” trong khuôn khổ Chương trình ETEP tại TP. Hồ Chí Minh cho hơn 200 Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường tiểu học thuộc 6 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.