Tin tức

Học viện Quản lý giáo dục Tập huấn cho đội ngũ giảng viên, chuẩn bị triển khai bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước

Ngày 15/10/2020 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Tập huấn cho đội ngũ giảng viên, chuẩn bị triển khai bồi dưỡng module 02 và 03 cho 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước theo nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó.

Nghiệm thu Tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2881/QĐ-BGDĐT ngày 2/10/2020 về việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu các module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội đồng nghiệm thu các tài liệu trên tại Học viện Quản lý giáo dục.

Học viện Quản lý giáo dục họp triển khai công tác bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Hiệu phó trường phổ thông năm 2020

Ngày 17/06/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Học viện Quản lý giáo dục và 07 trường sư phạm họp với đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình ETEP

Ngày 08/06/2020, Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 07 trường sư phạm tham gia Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program) và đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới.

Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tập huấn về phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tiếp nối thành công của việc triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019, ngày 28-30/05/2020, Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo- Tập huấn phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT).