Tin tức

Thông tin bế mạc khóa bồi dưỡng tư vấn du học

Thực hiện Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Bộ GD&ĐT giao cho Học viện QLGD ban hành tại Quyết định số 2842/2013/QĐ -BGDĐT ngày 05/8/2013.

Lễ Bế mạc khóa học từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo dục

Ngày 30/9/2013, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với UNESCO tại Việt Nam, Quĩ J.P. Morgan Chase, Vương quốc Anh và Viện qui hoạch giáo dục quốc tế (IIEP) thuộc UNESCO, Paris đồng tổ chức Lễ Bế mạc khóa học từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo dục.

Lãnh đạo Học viện gặp mặt LHS Lào đầu năm học 2013-2014

Năm học 2013-2014, Bộ GD-ĐT giao Học viện tiếp nhận 08 LHS nước CHDCND Lào sang học chuyên ngành QLGD. Nếu tính cả số LHS đang theo học từ 2012-2013, Học viện hiện có tổng số 13 LHS, trong đó có 05 LHS theo học trình độ cử nhân và 08 LHS theo học trình độ Thạc sỹ chuyên ngành QLGD.

Tin hoạt động Seminar của Ban chuyên gia, Học viện Quản lý giáo dục.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của ban chuyên gia, hiện nay các sinh hoạt seminar đã đi vào nề nếp, mỗi tháng tổ chức 02 seminar. Các nội dung thảo luận đều hướng tới chủ đề đổi mới quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay.