Tin tức

Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 24/03/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý giáo dục, TS. Nguyễn Thị Thi.

Nghiên cứu sinh Hoàng Sỹ Tương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Vừa qua, nghiên cứu sinh Hoàng Sỹ Tương, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, mã số: 9140114 đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ với đề tài “Phát triển đội ngũ giảng viên ngành An toàn Thông tin ở các trường đại học khối quốc phòng an ninh trong bối cảnh hiện nay”.

Đoàn Thanh niên CS HCM Học viện Quản lý giáo dục phát động Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng kết nối trái tim”

Ngày 16/03/2021, nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/3/2021). Đoàn TNCS HCM Học viện Quản lý giáo dục đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện “Giọt hồng kết nối trái tim” tới toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên Học viện.

Học viện Quản lý giáo dục bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp cho đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực 1

Ngày 13/03/2021, Học viện Quản lý giáo dục Khai mạc các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) cho đội ngũ giảng viên thuộc Học viện Chính trị Khu vực 1.