Thông tin khoa học

Tiêu chuẩn cần có đối với một số vị trí trong trường đại học

Trong bản tin trước, Phòng quản lý khoa học đã giới thiệu về hoạt động khoa học và công nghệ được qui định trong Điều lệ trường đại học năm 2010, bản tin này, xin được giới thiệu với quí bạn đọc về những tiêu chuẩn cần có đối với một số vị trí trong trường đại học được qui định trong quyết định số 58 /2010/QĐ-TTg.

Hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng cho các trường đại học

Ngày 22 tháng 09 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường đại học" gồm 11 chương, 57 điều quy định tổ chức và hoạt động của trường đại học. Điều lệ này sẽ áp dụng với các đại học, trường đại học tư thục và học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tạo động lực cho giảng viên đại học NCKH

Tháng 12 năm 2010 Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo: “Giải pháp tạo động lực cho giảng viên đại học tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” tại trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

Hướng dẫn khen thưởng trong hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010

Ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ Giáo Dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn số 8772/BGD ĐT-KHCNMT hướng dẫn khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010.

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012

Ngày 16 tháng 12 năm 2010, Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn số 8482/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn các Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ, xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2012.