Thông tin khoa học

Hội thảo du học Úc: Xây dựng đề cương nghiên cứu và hướng dẫn tìm giáo sư

Mời dự Hội thảo du học Úc: " Xây dựng đề cương nghiên cứu và hướng dẫn tìm giáo sư"

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”