Đào tạo

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022.

Hội nghị khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2021

Ngày 31/12/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thành công Hội nghị khoa học dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 ngành Quản lý giáo dục

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 ngành Quản lý giáo dục