Đào tạo

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thông tin về tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thông tin về tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông tin tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Thông tin tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023