Đào tạo

Thông báo V/v nộp luận văn thạc sĩ của Học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v nộp luận văn thạc sĩ của Học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Toàn văn luận án sau bảo vệ cấp học viện và quyết định thành lập hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp học viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Huyền

Toàn văn luận án sau bảo vệ cấp học viện và quyết định thành lập hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp học viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Huyền

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 26 (2024-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 26 (2024-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo v/v thời gian tổ chức Hội nghị khoa học học viện, nghiên cứu sinh năm 2023

Thông báo v/v Thời gian tổ chức Hội nghị khoa học học viện, nghiên cứu sinh năm 2023