Đào tạo

Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Vừa qua, Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, mã số: 9140114 đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực” trước Hội đồng cấp Học viện.

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Đinh Thị Lụa

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"

Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Ngày 31/12/2020, Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Tân Đăng

Học viện Quản lý giáo dục xin trận trọng thông tin về Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng

Lễ Khai giảng và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Học viện Quản lý giáo dục năm học 2020-2021

Ngày 26/12/2020, Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2020-2021.