Đào tạo

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường

Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới Quý Anh/Chị học viên cao học khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ:

Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Trường phổ thông của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Trường phổ thông: