Đào tạo

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin.

Một số chú ý đối với khóa 14 khi đăng ký học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục triển khai công tác đào tạo trực tuyến

Ngày 30/9/2020, Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Tọa đàm Khoa học với chủ đề “Giáo dục sớm – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Buổi Tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của đông đảo các chuyên gia Tâm lý học và Giáo dục học uy tín, giàu kinh nghiệm: GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc

Thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay

Học viện Quản lý giáo dục kính gửi thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục:

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ