Đào tạo

Thông báo V/v dừng tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị trường phổ thông

Thông báo V/v dừng tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản trị trường phổ thông

TOÀN VĂN LUẬN ÁN NỘP LƯU CHIỂU CỦA NCS VƯƠNG HỒNG HẠNH

TOÀN VĂN LUẬN ÁN NỘP LƯU CHIỂU CỦA NCS VƯƠNG HỒNG HẠNH

Thông báo V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục năm 2024

Thông báo V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục năm 2024

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, ngành Quản trị trường phổ thông năm 2024

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, ngành Quản trị trường phổ thông năm 2024

Thông báo V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự bị cao học năm 2024 ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông

Thông báo V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự bị cao học năm 2024 ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông