Đào tạo

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Ngọc Toàn

Đề tài: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập trên địa bàn thành phố Hải Phòng Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã: 9.14.01.14 Nghiên cứu sinh: Trịnh Ngọc Toàn Khóa: 05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS. Trương Thị Thúy Hằng Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Davisouk Noynaly

Đề tài: Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội hiện nay Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã: 9.14.01.14 Nghiên cứu sinh: Davisouk Noynaly Khóa: 08 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phúc Châu và PGS.TS Nguyễn Thành Vinh Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục 1. Tóm tắt Luận án 2. Thông tin điểm mới 3. Luận án

Quyết định Về việc thống nhất chủ trương phê duyệt mức học phí năm 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện QLGD

Quyết định Về việc thống nhất chủ trương phê duyệt mức học phí năm 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện QLGD

Thông báo chính thức thời gian tổ chức thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ năm 2023

Thông báo chính thức thời gian tổ chức thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ năm 2023

Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục